قطر با بزرگترین مانور امنیتی برای جام‌جهانی ۲۰۲۲ آماده می‌شود - برگزیده ها