قسد: برای مقابله با هر عملیاتی آماده‌ایم/مواضع بین المللی مانع طمع‌ورزی ترکیه نمی‌شود - برگزیده ها