قدردانی از وزارت بهداشت برای ایجاد صندوق بیماری‌های صعب العلاج - برگزیده ها