قدردانی از بازیکن "جوانمرد" این فصل در فینال جام حذفی - برگزیده ها