قتل و زندان سرنوشت اولین طلایی تاریخ مغولستان در المپیک - برگزیده ها