فینالیست‌های یورو بسکت مشخص شدند/ گذر سخت اسپانیا از سد آلمان - برگزیده ها