فینالیست‌های لیگ کشتی مشخص شدند/ پیروزی یزدانی، قاسمپور و ستارگان روسی - برگزیده ها