فولاد هرمزگان حرف‌های زیادی برای گفتن دارد/فرصت کمی برای آماده‌سازی داشتیم - برگزیده ها