فولاد سیرجان فینالیست والیبال باشگاه‌های آسیا شد - برگزیده ها