فولاد بهترین آکادمی کشور را دارد/ استعدادهای خوزستانی باعث شگفتی‌اند - برگزیده ها