فقیری: کشتی تهران از پایه خراب است/ امیدوارم رییس جدید بر اساس برنامه حرکت کند - برگزیده ها