فقط ۲ شهر قرمز کرونایی داریم/ تهران همچنان زرد است - برگزیده ها