فضای مجازی را غیرقانونی و گناه می‌دانند - برگزیده ها