فرصت‌سوزی ایرانی‌ها در اردوهای پیش فصل - برگزیده ها