فراخوان مسابقه نقاشی کشور چین منتشر شد/ حضور در سرزمین افسانه‌ها - برگزیده ها