فدراسیون همگانی دست به دامن دولت/ وضعیت کم‌تحرکی و اضافه وزن «وخیم» است - برگزیده ها