فدراسیون سوارکاری روی هوا/ از نداشتن رییس تا سایه سنگین تحقیق‌ و تفحص! - برگزیده ها