فدراسیون بوکس: برای قهرمانی آسیا آماده می‌شویم - برگزیده ها