فخری: برگزاری بازی‌های آسیایی در سال ۲۰۲۳ اما و اگر فراوانی دارد - برگزیده ها