فاطمه برمکی بهترین کوراش‌کار سال ۲۰۲۲ جهان شد - برگزیده ها