عنایتی: بازی با استقلال همیشه برایم سخت است - برگزیده ها