عملکرد نامطلوب سپاهان در ادوار مختلف لیگ قهرمانان آسیا - برگزیده ها