عملکرد ضعیف وزنه بردار نوجوان ایران در قهرمانی جهان/صالحی پور اوت شد - برگزیده ها