عملکرد خوب دختر رکابزن ایران در دو مسابقه آفریقای‌جنوبی - برگزیده ها