«عمار» سراغ «روایت جنایت» می‌رود/ کوچ از پایتخت در گام سیزدهم - برگزیده ها