علی حسینی: دست پر از قونیه بر می‌گردیم/ ۲ وزنه‌بردار می‌توانند رکوردشکنی کنند - برگزیده ها