علیزاده: تروریست‌های رسانه‌ای منتظر پاسخ متقابل ایران باشند - برگزیده ها