علی‌آبادی: رنگرز می‌تواند کار را جمع کند - برگزیده ها