علت قطع همکاری ملی‌پوش سابق با بنا/ اخلاقی: حتی یک روز هم نمی‌توانستم در اردو بمانم - برگزیده ها