علت دود غلیظ در محدوده بزرگراه‌های همت و حقانی چه بود؟ - برگزیده ها