عطایی: آماده بازی با لهستان هستیم/ به صعود فکر نمی کنیم! - برگزیده ها