عصبانیت بنگر از مالک تیم مشهدی: چوپانی با بی‌شرمی دروغ می‌گوید - برگزیده ها