عجیب اما واقعی؛ کاپیتانی تیم ملی شطرنج زنان ایران توسط یک آقا! - برگزیده ها