عبادی: ملاک دعوت کمانداران به تیم ملی رکوردهای مسابقه انتخابی است - برگزیده ها