ظهور نسل جدید کاراته در انتخابی تیم ملی/ فدراسیون از جوانگرایی کادر فنی حمایت کند - برگزیده ها