طرح ساخت مسکن آپارتمانی و ویلایی در استان قم تصویب شد - برگزیده ها