طباطبایی در جمع ۸ شطرنج‌باز برتر جهان - برگزیده ها