طاها آکگل: ۲ سال کشتی را کنار گذاشته بودم/ لیز خوردم و طلای جهان پرید! - برگزیده ها