ضرورت واریز درآمدهای سازمان میادین میوه و تره بار به خزانه شهرداری تهران - برگزیده ها