صهیونیست‌ها به دنبال اجرای "معامله قرن" و "وطن قوم یهود" هستند - برگزیده ها