صنایع مادر استان مرکزی را به شیوه هپکو حمایت می‌کنیم - برگزیده ها