صمدی: مدال تاریخی بوکس، حاصل استعداد شه‌بخش بود/ ضعف مربی داریم - برگزیده ها