صعود ۳ آزادکار ایران به فینال قهرمانی نوجوانان آسیا - برگزیده ها