صعود نروژ و فرانسه به فینال مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان - برگزیده ها