صعود ساروی و یوسفی به نیمه نهایی کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ شکست مردانی مقابل ارمنستان - برگزیده ها