صعود دوباره نفت در بازار جهانی/ نفت برنت ۸۰ دلار شد - برگزیده ها