صعود بسکتبال ایران در پاور رنکینگ انتخابی جام جهانی - برگزیده ها