صعود اسکرا به یک هشتم نهایی کاپ اروپا در شب نیکمت‌نشینی عبادی‌پور - برگزیده ها