صدای نوجوانان از «نیمکت» رادیو شنیده شد/ بیان چالش‌های شخصیتی - برگزیده ها