صالحی امیری: برای انتخاب فخری دلیل داشتیم/ هنوز برای حضور در انتخابات به تصمیم قطعی نرسیده‌ام - برگزیده ها